Furahini

_ var Lycklig  

Click here to edit subtitle

Ny skolbyggnad och Covid 19 anpassningar

Vi startade undervisningen under ett träd 2004 och byggde vår första skolbyggnad av lera 2006 och därifrån har projektet växt. Länge hade vi bara den första byggnaden med Nursery för ca 90 barn fördelade i 3 klassrum. Sedan har kraven från kommunen växt och vi har fått bygga till en toalett byggnad och ett kök samt kontor/förråd. Allt nytt som byggts är murat för att få en längre livslängd och vårt hopp är att kunna byta ut den äldsta skoldelen till en murad byggnad också så småningom. 

Under några år arbetade vi aktivt med att samla in pengar till en ny skolbyggnad som skulle innehålla ett Lower primary, liknande vårt lågstadium här i Sverige. Tankarna kring detta startade under Fam. Börefelts resa till projektet år 2016. De ställde frågan till John och Winnie om vad de drömmer om inför framtiden och Furahini. -Att bli självförsörjande blev svaret. De är oerhört tacksamma för det stöd de har från Sverige men självklart, som alla andra, drömmer de om att bli självförsörjande i projektet. Vilket är mycket sunt!

De hade tänkt mycket på det och hur man hittar vägen till självförsörjning men att ändå behåller Furahini´s grundtanke med omsorg om de som inte har en skolplats utan stöd. Efter mycket diskussioner och tankar så stod en tanke kvar, att bygga en attraktiv skolbyggnad för att kunna blanda betalande barn med stipendie-studerande barn. Vi har lärare som är duktiga och en skola med gott rykte, men byggnaden gör att man sätter sina barn i en annan skola om man har råd. 

Planerna har sedan gått högt och lågt, allt från ett två våningshus med 6 nya klassrum till en tillbyggnad  på befintlig byggnad. Insamlings projektet satte igång direkt 2016 även om planen inte var helt klar. Budgeten sattes till ca 200 000 svenska kr. Under hösten 2018 reste Hannah Börefelt, Marie & Peter Eklund och Leif & Lena Holm till Furahini för att sätta visionen och planera tillsammans med John & Winnie.

Väl i Mombasa okt 2018 sätts riktningen för byggprojektet och beslutet tas om att renovera befintlig byggnad och sedan bygga ytterligare en byggnad med 3 klassrum och ett nytt kontor. 

I januari 2019 startar renoveringen av den befintliga byggnaden. Vi lagar fasaden, byter taket och målar. Och för att hitta en lösning på vattenbristen i området sätter vi även upp hängrännor på nya taket för att samla vatten i vår gamla vattencistern från tomatodlingen vi haft en gång i tiden. 

Under det långa höstupphållet under hösten år 2019 byggs den nya byggnaden och januari 2020 åker Hannah & Joakim Börefelt samt Misas Lennart Jönsson ner till invigningen. Lennart har varit en av huvudsponsorerna i projektet redan från början, så det var extra roligt att han var med på denna invigning. 

Skolan startade upp bra med nöjda barn och elever redan dagen efter invigningen men i Mars 2020 slog Covid 19 till i Kenya precis som i resten av världen och vi fick stänga ner. Under oktober 2020 arbetar vi med att anpassa skolan efter regeringens nya krav på avstånd mellan elever och mindre elever i varje klassrum. Tack vara våra trogna sponsorer och gåvor har vi kunna bygga tre nya tillfälliga klassrum för att kunna vara redo att öppna upp för samma antal elever som tidigare. Det preliminära startdatumet är nu 2 November och vi hoppas på detta så vi får återse våra underbara barn och lärare. Läs mer om vad vi gjort under lockdown perioden för Covid 19 här. 

Före!

Efter!