Furahini

_ var Lycklig  

Click here to edit subtitle

Äntligen en NGO

Som ett steg i utvecklingen av vårt projekt och för att förstärka respekten för skolan och arbetet i projektet bestämde styrelsen för att ansöka om att bli en NGO. En Non-Govermental organisation.


I december 2010 reste projektledaren John Kombe med nattbussen från Mombasa till Nairobi för att i regeringskvarteren lämna in vår ansökan. Efter 4 års kamp var pappret äntligen undertecknat. Orsaken till den långa kampen är att vi ville genomföra ansökan på ett seriöst och hederligt sätt. Inga mutor och inga bidrag till korruptionen och då tar det tid.


I Wikipedia beskrivs en NGO så här: en icke-statlig organisation är en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, och vilken kan ha antingen ideella eller kommersiella mål med sin verksamhet. Icke-statliga organisationer kallas även för non-governmental organizations (NGO), och uttrycket förekommer ibland när det gäller organisationer som verkar över nations- och statsgränser. Dessa är då antingen internationella idella organisationer eller multinationella företag.


Vår NGO är en ideell organisation som har stadgar och styrelse. Det finns krav på hur redovisning och insyn ska se ut och organisationen har ett eget kontonummer. Det är organisationen som äger den mark som skolan är byggd på samt annat som tillhör projektet.


År 2020 börjar de Svenska bankerna att strula och inte vilja sätta över pengar till Kenya längre och vi måste styra upp projektet lite mer här i Sverige. Så beslutar oss för att starta en Ideell förening vars enda syfte är att samordna sponsorerna och faddrarna så att pengarna når fram. Den svenska föreningen har inga administrativa kostnader utan allt sker helt ideellt, den enda kostnaden som försvinner från sponsring och gåvor är bankkostnader. Styrelsen är samma som styrelsen i NGOn. I övrigt fungerar Furahini fortfarande som en stor familj som gör allt vi kan för att hjälpa barnen i Alidina till en bättre framtid.