Furahini

_ var Lycklig  

Click here to edit subtitle

Furahini - Var Lycklig

Furahini är kiswahili och betyder -Var lycklig!


Klicka in på filmen ovan och få en inblick i glädjen som var när den nya skolbyggnaden invigdes i januari 2020.Furahini är det perfekta namnet tycker vi, på vårt svensk-kenyanska samarbete som i mer än 15 år lett till att över 600 barn fått en chans att komma in i skolsystemet i Mombasas fattigaste område.

Allt startade 2003 när Peter och Marie Eklund reste till Kenya, Mombasa för att fira Maries 50 års dag. Där mötte de Zikokou, en flicka som de bestämde sig för att hjälpa med utbildning. Ett år senare fick Marie kontakt med John Kombe, genom sitt arbete och tankarna på ett samarbete för att hjälpa fler barn började gro. 

Verksamheten startade sedan år 2004 som en självhjälpsgrupp där Peter och Marie samt John och hans fru Winnie var eldsjälarna i. Företaget Misa som Marie arbetade på vid denna tid har redan från början varit och är fortfarande en stor del av Furahini. 


Verksamheten har sedan växt till en engagerad och inspirerad fadderring här i Sverige med ett par fantastiska företag som också sponsrar.  Idag är vi både en NGO och en Ideell förening, något du kan läsa mer om här. Vår fadderring och vår skola i Kenya är helt obunden både politiskt och religiöst. Detta återspeglar sig på skolan där barn från både kristna och muslimska familjer undervisas tillsammans utan problem.

 

Idag finns en nursery-school för ca 90 barn och en Lower primary för ca 90 elever på plats, allt utgår från byn Alidina, utanför Mombasa. Alindina var år 2004 ett växande område med stor fattigdom. Trots att det ligger i utkanten av Mombasa har kommunen och staden inte investerat i att säkerställa skolgång åt barnen i byn. Så även om vi startade för över 15 år sedan är behovet av en skola i området fortfarande stort.


I Kenya har alla barn rätt att gå i skolan men du måste kunna engelska. De flesta barn vi träffar och som nås av Furahini talar endast sina föräldrars stamspråk och hamnar därför utanför möjligheten att få tillgång till skola. Därför startade vi först en nursery för att lära 3-6 åringarna engelska för att ge dem en chans till en plats i skolssystemet. Vart efter tiden har gått så har vi haft möjligheten att utöka och även erbjuda Lower Primary. Något vi är oerhört glada för.

 

Vi startade med undervisning under ett träd år 2004 och under åren har flera skolbyggnader växt fram. Först en skolbyggnad med tre klassrum som upprustats ett par gånger under åren. År 2013 byggdes även en toalett på skolan  och 2016 fick skolan en nybyggnad för kök och förråd tack vare privata enskilda bidrag. Redan där väcktes drömmen om Lower primary och år 2019 hade vi, återigen tack vara sponsorer och faddrar, möjligheten att renovera vår gamla byggnad och bygga ytterligare tre nya klassrum. Läs mer om vår skola och hur den växt fram här.


Att driva skolan är inte organisationens enda syfte utan en önskan om att göra nytta och skapa trygghet och utveckling i byn har alltid funnit med. Nyförlösta kvinnor kommer och ber om tak över huvudet. Tonårsmammor behöver stöd, det sker övergrepp som måste hanteras, kvinnor blir misshandlade och övergivna och våra barn som startade i projektet 2004 är tonåringar nu. Familjen Kombe är det nav som krävs för att Furahini ska fungera och idag är båda makarna anställda i projektet. John som projektledare och Winnie som rektor för skolan. 


För att möta en del behov vi sett under vägen har två parallella fonder/initiativ startats av våra faddar och sponsorer. Furahini higher Education Foundation, FHEF, med fokus på att hjälpa de som nu blivit tonåringar till att få en yrkesutbildning. Och vår Gröt och lovfond som har som syfte att se till att våra barn, utöver sin skollunch även får en omgång näringsgröt varje dag och med målet om att kunna ha verksamhet och mat även på loven. Läs mer om dessa initiativ här.


Vårt mål är att fortsätta strävan mot att projektet ska bli helt självförsörjande och kunna utöka. Vår skolbuss gör det möjligt att idag hämta barn till skolan från områden som nu är lika fattiga och bortglömda som Alidina var när vi startade där. Vi arbetar med att stärka upp projektet för att finnas där för familjer och barn som behöver oss. 


Ingen kan göra allt men tillsammans kan lite från var och en bli mycket för någon annan. Allt från 20-200 kr/ månad eller mer gör en stor skillnad för framtiden för barnen i Furahini-projektet. Kom med och blir sponsor du med, men framför allt, bli en i Furahini-familjen! Ta kontakt med oss genom att klicka här eller skänk en gåva direkt till oss  Gåvor